Voor een circulaire leefomgeving

Amar Sjauw En Wa - Windhorst is de oprichter van EcoEngineers en werkt samen met architecten, adviseurs, ingenieurs en procesbegeleiders om de aarde leefbaar voor de toekomst te houden. Van het geven van advies hoe steden klimaat- en toekomstbestendig ingericht kunnen worden tot het ontwerpen van energieneutrale circulaire gebouwen. 

In 2010 is Amar in de richtingen Architectuur en Bouwtechnologie afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Hierbij heeft een zo duurzaam gebouwde omgeving hem altijd gefascineerd en gemotiveerd.

"Na mijn studie heb ik ervaring opgedaan bij een aantal bureaus; waaronder het architectuur-, onderzoek- en adviesbureau opMAAT (nu atelier GROENBLAUW) in Delft. Hier heb ik onder andere meegewerkt aan het ruim 600 pagina tellende boek “Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden”. Ook ben ik vier jaar werkzaam geweest voor Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij adviseerde ik zowel interne als externe partijen, zoals gemeenten, waterschappen en provincies, hoe duurzame gebiedsontwikkeling in grote projecten beter geborgd kan worden."

Intussen begon het bij Amar weer te kriebelen om meer met creativiteit te doen en besloot hij zijn werk bij de overheid te combineren met werk bij Studio Content. In 2016 besloot hij het bedrijf EcoEngineers op te richten om zowel in ontwerp en advies overheden, bedrijven en particulieren te helpen duurzame oplossingen te creeëren en een concrete invulling te geven aan de circulaire economie. 

ecoengineers-amar-sjauw-en-wa-windhorst

Voor EcoEngineers gaat duurzaamheid veel verder dan dit toe te passen in het werkveld. Het is ook een manier van leven. Het kantoor en de woning van Amar bevindt zich in de ecowijk EVA-Lanxmeer. De wijk is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk en internationaal voorbeeld voor duurzame stedenbouw, waarbij ook de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. 

EVA-Lanxmeer is een coproductie van de gemeente Culemborg en Stichting E.V.A. (Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies). Oude landschappelijke kenmerken en ecologische kwaliteiten zijn in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Duurzame water- en energiehuishouding vormen een onderdeel van de wijk. Een van de uitgangspunten was dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving zoveel mogelijk moet bijdragen aan het welzijn van mensen die er wonen en werken.

De gecreeërde leefomgeving met verschillende functies speelt een grote rol bij de opvoeding en ontplooiing van kinderen. Daarom was participatie van toekomstige bewoners en gebruikers vanaf het begin een onderdeel van het interdisciplinaire planproces.

ecoengineers-renovatie-dak-culemborg2

Het vervoer wordt met zo min mogelijk CO2 uitstoot gedaan door zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of met de elektrische deelauto te reizen. Door de circulaire economie in de praktijk uit te voeren voelen wij waar de huidige uitdagingen liggen en wat er nodig is om de transitie op gang te brengen. De transitie gaat verder dan alleen de technische oplossingen bedenken: het vergt ook een andere manier van denken en handelen. Dit is ook terug te vinden in de adviezen die worden gegeven: deze gaan verder dan de technische oplossingen. Er wordt ook gekeken naar welke doelen en ambities wenselijk zijn en welke realistische mogelijkheden er zijn om dit te bereiken, ook in houding en gedrag. Kortom duurzaamheid zit bij ons in de genen!

ecoengineers-elektrische-auto
ecoengineers-footer-doormat-logo