Organisatie

Bewustwording

De eerste stap naar een duurzame verandering begint bij bewustwording. Het kan soms een proces zijn met een lange adem. Dit proces kan worden versneld door praktijkvoorbeelden te laten zien en met de betrokken organisaties en partijen in gesprek te gaan. Door inspirerende lezingen, actieve workshops, masterclasses en projecten in de praktijk te bezoeken wordt er kennis uitgewisseld en handvaten aangeboden hoe een duurzame verandering tot stand kan komen. EcoEngineers kan hierbij helpen om deze verandering op gang te brengen.

EcoEngineers_diensten_organisatie
ecoengineers-brainfuel

Lezingen & Workshops

Om organisaties met kennis over een duurzame leefomgeving te voeden kunnen inspirerende presentaties en lezingen mooie hulpmiddellen zijn. Een stap verder is het gesprek met de betrokken sleutelpersonen aan te gaan hoe zij hier zelf een rol in kunnen spelen om een duurzame verandering op gang te brengen. Dit kan aan de hand van een workshop, ontwerpatelier of een sessie gericht op bepaalde thema's zoals klimaat, energie en circulaire economie. Bij deze bijeenkomsten kunnen verschillende creatieve methodieken worden ingezet waaronder brainstormtechnieken, design thinking, visual problem solving en gamification. Een van de voorbeelden van gamification is het gebruik van Brain Fuel. Een andere tool om duurzaamheid bij complexe gebiedsopgaves inzichtelijk te maken is de Omgevingswijzer. De Omgevingswijzer maakt op een laagdrempelige manier zichtbaar wat voor rol duurzaamheid speelt in een gebiedsopgave aan de hand van sessies met betrokken gebiedspartijen. De noodzaak en urgentie van het klimaatprobleem neemt ook in Nederland toe. Vanuit atelier GROENBLAUW is er daarom de afgelopen jaren een reeks klimaatateliers gehouden voor Platform Vallei en Eem waarbij casussen uit de praktijk van verschillende gemeenten aan bod zijn gekomen. Door de verschillende betrokkenen binnen en buiten de gemeente van een concrete casus bij elkaar te brengen kan er de volgende dag al aan de slag worden gegaan met de uitkomsten van de bijeenkomst.

Masterclasses en rondleidingen in de ecowijk EVA-Lanxmeer

EVA-Lanxmeer is een van de grootste ecowijken in Europa en bestaat inmiddels meer dan 15 jaar. Het is internationaal een toonaangevend voorbeeld geworden hoe je op een relatief grote schaal (300+ woningen) een wijk volgens permacultuur en circulaire principes kunt realiseren. Jaarlijks vinden meer dan 40 rondleidingen, met delegaties uit binnen- en buitenland, in de wijk plaats. Hierbij wordt er inspiratie opgedaan en in de praktijk aangetoond hoe een ecowijk kan worden aangelegd en onderhouden. Daarnaast worden er ook masterclasses gehouden hoe de principes van deze wijk ook op andere plekken mogelijk kunnen worden gemaakt. Het kantoor van EcoEngineers bevindt zich midden in deze ecowijk en verzorgt een aantal van deze masterclasses en rondleidingen. 

ecoengineers-evalanxmeer-rondleiding
ecoengineers-greenchange

Green Change

Green Change is een alliantie van verschillende partijen die zich inzet om projecten en organisaties duurzamer te maken. Green Change biedt inspiraties, zorgt voor verbindingen en structuur, schakelt tussen tactisch en operationeel niveau, ziet kansen en bouwt mee om tot een duurzame leefomgeving te komen. Hierbij staan people, planet en profit centraal om tot een duurzame verandering te komen. Om tot een blijvende verandering binnen een organisatie te komen is een aanpak ontwikkeld. Meer hierover is te lezen op de website van Green Change.

 

Gerelateerde projecten

ecoengineers-footer-doormat-logo