Ontwerp

De omgeving centraal

Iedere omgeving is anders, van de ligging, bebouwing tot aan de mensen. Daarom richten wij ons bij het ontwerpen van een gebouw op wat past bij de omgeving waarbij zoveel mogelijk de aanwezige potenties worden benut. Kunnen materialen uit het gebied worden (her)gebruikt om een gebouw te maken? Kan er uitwisseling van energie en andere grondstoffen plaatsvinden? Is nieuwbouw de oplossing of juist herontwikkeling? Allemaal vragen die vaak gerelateerd zijn aan de locatie of de omgeving daarvan. Van stedenbouwkundig schaalniveau tot gebouwniveau, alles is met elkaar verbonden.

 

ecoengineers_diensten_visualisatie
ecoengineers-honeysuckle-lane-11

Ecowoningen & tiny houses

Ecowoningen en Tiny Houses zijn helemaal in. Alleen hoe maak je een woning en Tiny House daadwerkelijk ecologisch en gezond? Een belangrijke vraag waar binnen de bouwsector niet altijd meteen een passend antwoord op is te vinden. Voor EcoEngineers speelt het gebruik van ecologisch en gezonde materialen in zijn ontwerpen een centrale rol. Samen met de opdrachtgevers worden aan de hand van brainstorm- en ontwerpsessies de keuzes gemaakt die zowel op de korte als lange termijn goed zijn voor de aarde en het binnenklimaat van de woning. 

 

Ontwerpateliers & circulair ontwerpen

Heb je een opgave in een gebied of een herstructeringsplan en wil je duurzaamheid daarin centraal stellen? EcoEngineers kan je daarbij helpen door een ontwerpatelier te organiseren. Daarbij kunnen er stappen worden gezet door een ontwerp circulair te maken. Door na denken over de levensfasen na het gebruik van een object worden nieuwe inzichten verkregen wat impact heeft op de manier van ontwerpen. Het vraagt dat aspecten zoals demontage en de hergebruiksmogelijkheden voor volgende levensduurcycli meegenomen worden in ontwerpbeslissingen. Daarnaast vraagt het om een iteratief (ontwerp)proces waarbij meerdere levensduurcycli van producten, componenten en materialen in de keten met de bijbehorende verantwoordelijkheden centraal staan.

ecoengineers-ontwerpatelier

Gerelateerde projecten

ecoengineers-footer-doormat-logo